Admiraler elsker sukkerpærer. Livet i en landsbyhave

Admiraler elsker sukkerpærer. Livet i en landsbyhave

Essays
182 sider, illustreret. Samleren 2001.

»Admiraler elsker sukkerpærer er en havebog, der er forskellig fra flertallet af havebøger, bl.a. fordi den er båret af en overbevisning om, at ordet er uovertruffent også som formidler af farver, dufte, lys og vejrskift. Bogen er - og nu når vi op i de jublende højder - simpelthen vidunderligt skrevet.«
Mette Winge. Politiken

»Admiraler elsker sukkerpærer er en både klog og fornøjelig bog forfattet af have- og kulturskribenten Karen Syberg. Hendes oplevelses- og iagttagelsesevne tilhører et modent og stærkt menneske og hun er dygtig til at formulere sig, så bogen er på ingen måde en sædvanlig havebog. Formen er essayagtig, sproget forunderligt og hendes tanker fordrer eftertanke... Jeg læste bogen i ét stræk og var til stadighed både smukt og godt underholdt ... - Læs bogen, bliv både klogere og mere glad.«
Havearkitekt Maj Schaff i Information.

Læs et uddrag af Admiraler elsker sukkerpærer